OBS 21/10: INFLUENZA-VACCINER OG PNEUMOKOKVACCINER I RESTORDRE

Vi har desværre været nødsaget til at aflyse flere planlagte vaccinationer og kan ikke skaffe flere vacciner.
Vi opfordrer til at man kontakter lokalt apotek mhp. at blive vaccineret der.

Vi arbejder på at skaffe flere vacciner, men det ser lidt sort ud foreløbigt.

INFLUENZA-VACCINATION 1/10-2020 indtil 15/1-2021 (TIDSBESTILLING NØDVENDIGT)

Hvis du er > 85år tilbydes i år en særlig vaccine tilpasset denne aldersgruppe, som forventes tilgængelig fra midt oktober, så vent med at bestille tid.

Der skal bestilles tid til vaccination telefonisk eller på laegevejen.dk eller MinLæge-app, og vaccination kan evt. gives ved besøg eller i bilen ved behov.

For at undgå for mange i venteværelset vil man om muligt, blive bedt om at vente 15 min udenfor klinikken efter vaccinationen.

Pneumokok-vaccination ("Vaccination mod lungebetændelse") kan gives til udvalgte grupper samtidig med influenzavaccination, i det omfang vi har vacciner på lager.

Pneumokok-vaccination 22/4-20/12 2020:

Der er nu mulighed for gratis vaccination af særlige risikogrupper OG ALLE  > 65 år fra midt juni:
https://www.ssi.dk/vaccinationer/risikogrupper/invasiv-pneumokoksygdom

Der skal bestilles tid til vaccination telefonisk eller på laegevejen.dk eller MinLæge-app, og vaccination kan evt. gives ved besøg eller i bilen ved behov.

Alle personer > 65 år som ikke er omfattet af risikogrupperne, kan forventeligt vaccineres gratis til efteråret.

COVID-19/CORONAVIRUS-UDBRUD (OPDATERET D. 16/5):

OBS: Dagligt mulighed for videokonsultation efter telefonisk aftale.
Til selve konsultationen anvendes: Min Læge App

MØD IKKE OP MED FEBER/HOSTE/ONDT I HALSEN. RING OG AFTAL NÆRMERE.

TAG IKKE PÅRØRENDE ELLER BØRN MED I VENTEVÆRELSET ELLER I KONSULTATIONEN
Vi gør os store anstrengelser for at have så få patienter som muligt i venteværelset, så det er muligt overholde de anbefalede forholdregler. Man kan også aftale vurdering på parkeringspladsen efter behov.

OBS: Tidsbestilling bør kun foregå efter skriftlig eller mundlig aftale.

Brug så vidt muligt laegevejen.dk eller MinLæge-app til at kommunikere med klinikken.
MinLæge-app er god at have, da vi kan anvende den til videokonsultation.

Videokonsultation: GUIDE

Recepter: Recepter der normalt kun udstedes ved fremmøde, kan i en periode håndteres telefonisk efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed.

 ------------------

 http://lægevejen.dk eller i Min Læge app har du mulighed for at bestille tid til ikke-akutte konsultationer, forny recepter samt stille korte, ikke-akutte spørgsmål til lægen.

Tips til at møde forberedt til konsultationen: https://www.sundhed.dk/